Priesterstraat 38, 9600 Ronse info@lionsronse.be

Getuigenis

Bij deze wil ik mijn uiterste dank betuigen aan de Lions club/ het Fonds Lisa voor de geboden hulp tijdens mijn hogere studies aan het Hogeschool Gent.

Het initiatief om kanszoekende jongeren, die hun hogere studies wensen verder te zetten, actief via een peterschap financieel te steunen is een zeer goed en behulpzaam initiatief. In Ronse zijn er verschillende jongeren met veel potentieel, die hogere studies aankunnen maar wegens hun familiale of financiële omstandigheden, de kans niet krijgen om hogere studies aan te vatten.

Als toenmalige leerling aan de middelbare school KA-IPB Ronse, nu genaamd Da Vinci campus, zat in dezelfde situatie als vele jongeren hier in Ronse. Mijn financiële situatie vormde een blok aan mijn been, en liet mij niet toe om hogere studies aan te vatten.

Het mirakel gebeurde wanneer ik te horen kreeg van mijn leerkracht mevrouw Ilse Van Simaey, dat een vereniging mij financieel ging steunen om mijn studies aan het Hogeschool Gent te starten. Na een uitgebreide uitleg van mevrouw Van Simaey, kreeg ik de contactgegevens van dhr. Peter Vervaecke, die mijn peterschap in handen ging nemen tijdens mijn studies.

Tijdens de afgelopen drie academiejaar heb ik veel hulp gekregen van de Lions club/ het Fonds Lisa. Deze hulp was cruciaal voor de voltooiing van mijn studies. Daarom dat ik in het algemeen de Lions club/ het Fonds Lisa wil bedanken voor hun initiatieven en de steun die zij aan mij hebben geboden, om mijn droom te verwezenlijken. Verder wil ik in het bijzonder verschillende personen bedanken die mij actief hebben gesteund en bijgedragen hebben aan mijn succesverhaal.

Mijn dank gaat uit naar dhr. Philippe Vande Weghe voor de hulp die hij aan mij gaf tijdens de uitvoering van bepaalde schoolopdrachten. Ik had meer bepaald hulp gekregen voor het schrijven van conclusies, dagvaardingen en nog andere juridische documenten. Ik heb ook bij de feedback over mijn opdrachten verschillende tips en constructieve opmerkingen gekregen, die mij hebben geholpen om een kwalitatief eindresultaat aan de school af te leveren.

Vervolgens wil ik mijn dank uiten aan dhr. Luc Lauwers voor de uitgebreide uitleg en verduidelijkingen over mijn cursus “Personenbelasting”. Zonder zijn uitleg had ik hoogstwaarschijnlijk de methodiek van de materie niet kunnen beheersen.

Daarnaast wil ik grote dank betuigen aan dhr. Robrecht Timmermans. Hij heeft mij meermaals in de drie afgelopen academiejaar geholpen zowel voor wat betreft mijn studies als op privé vlak. Door zijn grote rechtsdeskundigheid kon ik verschillende keren bij hem terecht voor hulp over bepaalde studieopdrachten. In elk academiejaar heb ik zijn hulp ingeroepen voor verschillende opdrachten in het kader van bv.: Publiek- en Privaatrecht, Beslagrecht, Seminarie Publiek- en Privaatrecht, Rechtsmethodologie enz. Ik heb ook de eer gehad om bij hem een kijkstage te mogen lopen. Het spreekt voor zich af dat dhr. Robrecht Timmermans een belangrijke actor was tijdens mijn studies en zeker voor de voltooiing ervan.

Verder wil ik dhr. Benoit Verlinden bedanken voor de hulp die hij aan mij bood tijdens het schrijven van mijn thesis en voor de uitleg die hij aan mij gaf vanuit een praktijkgericht perspectief.

Als laatste wil ik mijn grootste dank betuigen aan dhr. Peter Vervaecke voor zijn immense hulp tijdens de drie afgelopen jaren zowel op vlak van studies als in privé. Hij trad op als peter en was mijn begeleider en supporter tijdens mijn studies. Hij heeft mij met raad en daad bijgestaan en telkens opnieuw een duw in de goede richting gegeven. Als student heb ik moeilijkheden ondervonden met bepaalde vakken. Nadat ik dit met Peter had besproken, zorgde hij ervoor dat ik bijlessen kreeg van externe instellingen. De administratieve regeling van deze bijlessen werden door Peter in orde gebracht en ik werd op de hoogte gesteld van alle nodige informatie daaromtrent.

Iedereen heeft drukke/moeilijk dagen, maar ondanks deze was Peter altijd bereid om mijn vragen tijdig te beantwoorden en indien nodig een afspraak regelen om bepaalde zaken te bespreken. Daarnaast wil ik hem nog bedanken voor zijn onuitputtelijk geduld. Zonder zijn steun, was de realisatie van mijn thesis niet mogelijk geweest.

Peter heeft enorm bijgedragen aan de voltooiing van mijn studies, hij heeft mij de nodig hulp en steun gegeven, zonder zijn begeleiding zou ik de actuele prestatie niet hebben bereikt.

Zonder de Lions club/ het Fonds. E. Lisa had ik mijn studies niet kunnen aanvatten of misschien mijn studies halverwege gestopt.

Omdat ik de kans had gekregen om mijn studies verder te zetten was demotivatie, tijdverlies, niet slagen, … geen optie meer. Ik moest de kans die ik had gekregen met beide handen grijpen, en dat heb ik ook gedaan. De steun van de Lions club/ het Fonds Lisa vormde een positieve druk op mij waardoor ik mijn uiterste best deed om goede resultaten te behalen.

Uiteraard had ik zonder deze steun al lang mijn studies gestopt of zelfs niet aangevat. Hierbij wil ik duidelijk maken aan de toekomstige leden van de Lions club dat elke hulp aan een student die in financieel of familiaal moeilijkheid verkeert, van grote belang kan zijn voor zijn succes.